سمعک داخل گوش چیست؟

همچنان که از نام این سمعک‌ها پیدا است، درون گوش قرار می‌گیرند. تمامی قطعات و ملحقات سمعک درون پوسته‌ی ظریف بژ رنگی که شل (Shell) نام دارد قرار می‌گیرد و این شل در اندازه‌ها و شکل‌های مختلف درون لاله و مجرای گوش قرار می‌گیرد. بر حسب اینکه این شل در کجای گوش قرار می‌گیرد و چه قسمتی از گوش را پر می‌کند، سمعک‌های داخل گوشی اسامی مختلفی پیدامی‌کنند.

 به طور کلی، ما شش نوع سمعک داخل گوشی داریم که اسامی و شکل‌های ظاهری آن‌ها به ترتیب از بزرگ‌ترین تا کوچک‌ترین آن‌ها به صورت زیر است:

سمعک داخل گوشی ITE (از نوع فول شل)

ITE (Full Shell): In The Ear (Full Shell)

سمعک داخل گوشی ITE فول شل. همچنان که در شکل می بینید، سمعک فول شل ITE علاوه بر مجرای گوش، کل حفره ی لاله ی گوش را پر کرده است.

این سمعک علاوه بر اینکه درون مجرای گوش قرار می گیرد، کل حفره ی لاله ی گوش را نیز پر می کند. کل حفره ی لاله ی گوش توسط این سمعک به طور کامل پر می شود و هیچ فضایی از درون لاله ی گوش خالی نمی ماند. این سمعک چون درون لاله ی گوش را کامل پر می کند، فضای کافی را برای تمامی قطعات سمعک دارد. 

می توان باتری بزرگتری (سایز 13) برای این نوع سمعک ها به کار برد، بر روی آن ولوم برای تنظیم صدا گذاشت تا کاربر بتواند با چرخاندن آن، صداها را متناسب با نیاز خودش تنظیم و تغییر دهد. می توان بر روی این سمعک ها، دو تا میکروفن گذاشت تا صداها را از زوایای خاصی بهتر دریافت کنند و به این نوع میکروفن ها، میکروفن های جهت دار گفته می شود.
 این نوع میکروفن ها قادر هستند به صورت خودکار، صداها را از جهات خاصی که مد نظر متخصص ادیولوژیست و یا کاربر سمعک است دریافت و شکار کنند و به صداهای مزاحم دیگری که از زوایای دیگری می آیند حساس نباشند و یا حساسیت کمتری داشته باشند. همچنین فضای درونی این سمعک ها آنقدر کافی است که می توان از بلندگو (رسیور) بزرگ تری استفاده کرد تا صداها بیشتر و قوی تر برای کاربر تقویت شوند.
 این نوع سمعک ها جزو قوی ترین سمعک های داخل گوشی به حساب می آیند چون هم باتری بزرگتری دارند و هم بلندگوی بزرگتری دارند و هر دوی این ها لازمه ی یک سمعک قوی است. اندازه ی درشت این نوع سمعک باعث می شود تا کاربرانی که انگشتان دست آن ها توانایی کار با سمعک های ظریف را ندارند، بتوانند با این سمعک ها بهتر و راحت تر کار کنند چون تمامی قطعات و ملحقات این نوع سمعک بزرگ و به اندازه ی کافی درشت است.
 البته کاربران ممکن است در جایگذاری این نوع سمعک درون گوش خود به مشکل بخورند چون باید کل آن را و به شیوه ی خاصی درون لاله ی گوش خود قرار دهند که نیاز به مهارت و روش جایگذاری خاصی است.

سمعک داخل گوشی ITE (از نوع هاف شل)

ITE (Half Shell): In The Ear (Half Shell)

این سمعک همچون سمعک فول شل است یعنی علاوه بر اینکه درون مجرای گوش قرار می گیرد، حفره ی گوش را نیز پر می کند ولی با این تفاوت که کل حفره ی لاله ی گوش را پر نمی کند و قسمت فوقانی حفره ی لاله ی گوش خالی می ماند. به همین خاطر به این نوع سمعک، سمعک هاف (نصف) شل گفته می شود.
 همچون سمعک فول شل، این سمعک چون درون لاله ی گوش را کامل پر می کند، فضای کافی را برای تمامی قطعات سمعک دارد. می توان باتری بزرگتری (از نظر سایز) برای این نوع سمعک ها به کار برد، و بر روی آن ولوم برای تنظیم صدا گذاشت تا کاربر بتواند با چرخاندن آن، صداها را متناسب با نیاز خودش تنظیم و تغییر دهد. می توان بر روی این سمعک ها، دو تا میکروفن گذاشت تا صداها را از زوایای خاصی بهتر بگیرند و به این نوع میکروفن ها، میکروفن های جهت دار گفته می شود. 

این نوع میکروفن ها قادر هستند به صورت خودکار، صداها را از جهات خاصی که مد نظر متخصص ادیولوژیست و یا کاربر سمعک است دریافت و شکار کنند و به صداهای مزاحم دیگری که از زوایای دیگری می آیند حساس نباشند و یا حساسیت کمتری داشته باشند. همچنین فضای درونی این سمعک ها آنقدر کافی است که می توان از بلندگو (رسیور) بزرگ تری استفاده کرد تا صداها بیشتر و قوی تر برای کاربر تقویت شوند.

 این نوع سمعک ها جزو قوی ترین سمعک های داخل گوشی به حساب می آیند چون هم باتری بزرگتر و هم بلندگوی بزرگتری  دارند و هر دوی این ها لازمه ی یک سمعک پر قدرت است. اندازه ی درشت این نوع سمعک باعث می شود تا کاربرانی که انگشتان دست آن ها توانایی کار با سمعک های ظریف را ندارند، بتوانند با این سمعک ها بهتر و راحت تر کار کنند چون تمامی قطعات و ملحقات این نوع سمعک بزرگ و به اندازه ی کافی درشت است. 
همچنین از آنجا که این سمعک ها نصف لاله ی گوش را پر می کنند، جایگذاری آنها درون گوش از سوی کاربران بسیار راحت تر و آسان تر از سمعک های فول شل است. برای آن دسته از کاربرانی که در جایگذاری سمعک فول شل درون گوش خود به مشکل می خورند، توصیه می شود از این نوع سمعک استفاده کنند تا در عین اینکه تمامی مزایای سمعک فول شل را دارند، بتوانند آن را به راحتی و به آسانی درون گوش خود گذاشته و یا از گوش خود دربیاورند.

سمعک داخل گوشی ITC

ITC: In The Canal

سمعک داخل گوشی ITC . همچنان که در شکل می بینید، سمعک ITC فقط مجرای گوش و بخش کمی از حفره ی داخل لاله ی گوش را پر کرده است.

این سمعک درون مجرای گوش قرار می گیرد و قسمت اندکی از حفره ی لاله ی گوش را پر می کند. این سمعک در مقایسه با سمعک ITE (فول شل یا هاف شل)، بخش ناچیزی از حفره ی لاله ی گوش را پر می کند. در حقیقت، حفره ی لاله ی گوش را پر نمی کند و کل حفره ی لاله ی گوش خالی می ماند. به همین خاطر به این نوع سمعک، سمعک داخل مجرای گوش گفته می شود چون فقط درون مجرای گوش را پر می کند. برعکس سمعک فول شل، این سمعک چون فقط درون مجرای گوش را پر می کند، فضای اندکی را برای قطعات سمعک دارد.
 در این سمعک نمی توان از باتری بزرگتر استفاده کرد. البته به جای آن می توان از باتری متوسط (سایز 312) استفاده کرد که تا حدودی نیازهای کاربر در خصوص باتری و قدرت لازم را فراهم آورد. همچنین امکان تعبیه ی ولوم بر روی این گونه سمعک ها برای تنظیم صدا وجود دارد تا کاربر بتواند با چرخاندن آن، صداها را متناسب با نیاز خودش تنظیم و تغییر دهد.

 البته اندازه ی ولوم این نوع سمعک ها اندکی کوچک تر از اندازه ی ولومی خواهد بود که بر روی سمعک های فول شل و هاف شل قرار می گیرد. می توان بر روی این سمعک ها همچنان دو تا میکروفن گذاشت تا صداها را از زوایای خاصی بهتر بگیرند و به این نوع میکروفن ها، میکروفن های جهت دار گفته می شود. این نوع میکروفن ها قادر هستند به صورت خودکار، صداها را از جهات خاصی که مد نظر متخصص ادیولوژیست و یا کاربر سمعک است دریافت و شکار کنند و به صداهای مزاحم دیگری که از زوایای دیگری می آیند حساس نباشند و یا حساسیت کمتری داشته باشند.
 همچنین فضای درونی این سمعک ها آنقدر کافی است که می توان از بلندگو (رسیور) نسبتا بزرگ تری استفاده کرد تا صداها بیشتر و قوی تر برای کاربر تقویت شوند.
این نوع سمعک ها نیز جزو قوی ترین سمعک های داخل گوشی به حساب می آیند چون هم باتری نسبتا بزرگتری دارند و هم بلندگوی نسبتا بزرگتری دارند و هر دوی این ها لازمه ی یک سمعک قوی است.
همچنین اندازه ی نسبتا درشت و متوسط این نوع سمعک باعث می شود تا کاربرانی که انگشتان دست آن ها توانایی کار با سمعک های ظریف را ندارند، بتوانند با این سمعک ها بهتر و راحت تر کار کنند چون تمامی قطعات و ملحقات این نوع سمعک بزرگ و به اندازه ی کافی درشت است. همچنین از آنجا که این سمعک ها فقط مجرای گوش را پر می کنند، جایگذاری آنها درون گوش از سوی کاربران بسیار راحت تر و آسان تر از سمعک های فول شل و هاف شل است.

 برای آن دسته از کاربرانی که در جایگذاری سمعک فول شل و حتی هاف شل درون گوش خود به مشکل می خورند، توصیه می شود از این نوع سمعک استفاده کنند تا در عین اینکه تمامی مزایای سمعک فول شل و هاف شل را دارند، بتوانند آن را به راحتی و به آسانی درون گوش خود گذاشته و یا از گوش خود دربیاورند. این سمعک ها خیلی بزرگ نیستند و جایگذاری این نوع سمعک ها درون گوش و برداشتن آن ها از گوش کار بسیار راحت و آسانی است. این موارد جزو مهمترین ویژگی ها و مزایای سمعک های ITC است.  

سمعک داخل گوشی MC

MC: Mini Canal

سمعک داخل گوشی MC . همچنان که در شکل می بینید، سمعک MC فقط مجرای گوش و بخش بسیار کمی از حفره ی داخل لاله ی گوش را پر کرده است.

این سمعک نیز درون مجرای گوش قرار می گیرد و حفره ی لاله ی گوش را پر نمی کند. این سمعک در مقایسه با سمعک ITE (فول شل یا هاف شل) و همچنین سمعک ITC، بخش ناچیزی از حفره ی لاله ی گوش را پر می کند. در حقیقت، اصلا حفره ی لاله ی گوش را پر نمی کند و کل حفره ی لاله ی گوش خالی می ماند. به همین خاطر به این نوع سمعک، سمعک داخل مجرای کوچک گفته می شود چون نه تنها مثل سمعک ITC فقط درون مجرای گوش را پر می کند، بلکه اندازه اش از سمعک ITC نیز کوچک تر و ظریف تر است.
 برعکس سمعک فول شل و همچون سمعک ITC، این سمعک چون فقط درون مجرای گوش را پر می کند، فضای اندکی را برای قطعات سمعک دارد. در این سمعک نمی توان از باتری بزرگتر استفاده کرد. برای باتری باید از سایز کوچک تر (سایز 10) استفاده کرد که در مقایسه با باتری های متوسط و بزرگتر، طول عمر کمتری را دارد. همچنین امکان تعبیه ی ولوم بر روی این گونه سمعک ها برای تنظیم صدا وجود دارد تا کاربر بتواند با چرخاندن آن، صداها را متناسب با نیاز خودش تنظیم و تغییر دهد.
البته اندازه ی ولوم این نوع سمعک ها بسیار کوچک تر از اندازه ی ولومی خواهد بود که بر روی سمعک های فول شل، هاف شل و حتی ITC قرار می گیرد. می توان بر روی این سمعک ها همچنان دو تا میکروفن گذاشت تا صداها را از زوایای خاصی بهتر بگیرند و به این نوع میکروفن ها، میکروفن های جهت دار گفته می شود. 

این نوع میکروفن ها قادر هستند به صورت خودکار، صداها را از جهات خاصی که مد نظر متخصص ادیولوژیست و یا کاربر سمعک است دریافت و شکار کنند و به صداهای مزاحم دیگری که از زوایای دیگری می آیند حساس نباشند و یا حساسیت کمتری داشته باشند. فضای درونی این سمعک ها آنقدر زیاد نیست که بتوان از بلندگو (رسیور) نسبتا بزرگ تری استفاده کرد ولی به مدد پیشرفت های که در صنعت بلندگوی سمعک رخ داده است، بلندگوهایی ظریفی با قدرت بسیار بالا وجود دارد که می توان در این نوع سمعک ها از آن ها استفاده کرد تا صداها بیشتر و قوی تر برای کاربر تقویت شوند.
این نوع سمعک ها نیز جزو سمعک های نسبتا قوی داخل گوشی به حساب می آیند. اندازه ی ظریف این نوع سمعک باعث می شود تا سمعک درون گوش پنهان تر و نامعلوم تر قرار گیرد. اندازه ی نسبتا ظریف این سمعک ها باعث می شود تا کاربرانی که انگشتان دست آن ها توانایی کار با سمعک های ظریف را ندارند، نتوانند به راحتی با این سمعک ها کار کنند چون اندازه ی این نوع سمعک و قطعات آن کوچک و ظریف است.

 همچنین از آنجا که این سمعک ها فقط مجرای گوش را پر می کنند، جایگذاری آنها درون گوش از سوی کاربران بسیار راحت تر و آسان تر از سمعک های فول شل، هاف شل و حتی راحت تر از سمعک های ITC است. برای آن دسته از کاربرانی که در جایگذاری سمعک فول شل، هاف شل و حتی سمعک های ITC درون گوش خود به مشکل می خورند، توصیه می شود از این نوع سمعک استفاده کنند تا آن را به راحتی و به آسانی درون گوش خود گذاشته و یا از گوش خود دربیاورند.
این سمعک ها خیلی ظریف و کوچک هستند و جایگذاری این نوع سمعک ها درون گوش و برداشتن آن ها از گوش کار بسیار راحت و آسانی است. این موارد جزو مهمترین ویژگی ها و مزایای سمعک های
MC است.  

سمعک داخل گوشی CIC

CIC: Completely In Canal

سمعک داخل گوشی CIC
سمعک داخل گوشی CIC . همچنان که در شکل می بینید، سمعک CIC فقط مجرای گوش را پر می کند و حفره ی لاله ی گوش خالی می ماند. این نوع سمعک ها جزو ظریف ترین و ریزترین سمعک ها هستند و وقتی درون گوش قرار می گیرند، از دید دیگران تقریبا پنهان و مخفی می مانند.

سمعک CIC فقط درون مجرای گوش قرار می گیرد و حفره ی لاله ی گوش را به هیچ عنوان پر نمی کند. این سمعک در مقایسه با سمعک ITE (فول شل یا هاف شل) سمعک ITC و سمعک MC، اصلا حفره ی لاله ی گوش را پر نمی کند و کل حفره ی لاله ی گوش خالی می ماند. به همین خاطر به این نوع سمعک، سمعک کاملا داخل مجرای گوش گفته می شود چون نه تنها مثل سمعک MC فقط درون مجرای گوش را پر می کند، بلکه اندازه اش از سمعک MC نیز کوچک تر و ظریف تر است.
 برعکس سمعک فول شل و همچون سمعک ITC، این سمعک چون فقط درون مجرای گوش را پر می کند، فضای بسیار اندکی را برای قطعات سمعک دارد. در این سمعک نمی توان از باتری بزرگتر استفاده کرد. برای باتری باید از سایز کوچک تر (سایز 10) استفاده کرد که در مقایسه با باتری های متوسط و بزرگتر، طول عمر کمتری را دارد. همچنین امکان تعبیه ی ولوم بر روی این گونه سمعک ها برای تنظیم صدا وجود ندارد.

 البته به مدد پیشرفت هایی که در دنیای ارتباطات بی سیمی سمعک رخ داده است، امکان تنظیم ولوم صدای سمعک به صورت بی سیمی به کمک ریموت کنترل مخصوص یا اپ مخصوصی که بر روی گوشی هوشمند همراه (آندروید یا IOS) نصب می گردد، وجود دارد. بر روی این سمعک ها به علت محدودیت فضای فیزیکی نمی توان دو تا میکروفن گذاشت تا صداها را از زوایای خاصی بهتر بگیرد. به این نوع میکروفن ها، میکروفن های جهت دار گفته می شود و امکان استفاده از میکروفن های جهت دار در سمعک های CIC وجود ندارد چون فقط یک میکروفن می توان در این سمعک ها قرار داد.

 البته به کمک فناوری بی رقیب زیمنس که از طریق ارتباط بی سیمی بین دو سمعک راست و چپ پدید آمده است، میکروفن یک سمت به صورت مجازی و به کمک پردازش های سریع دیجیتالی بین دو سمعک در کنار میکروفن واقعی هر سمعک ایجاد می گردد، به گونه ای که انگار هر سمعک دو تا میکروفن دارد:
یک میکروفن که میکروفن واقعی سمعک است که بر روی آن قرار دارد و یک میکروفن که به صورت مجازی و با خواندن اطلاعات مربوط به میکروفن گوش مقابل است ایجاد می گردد که در این حالت، دو میکروفن پدید می آید و همان حالت جهت داری که با دو تا میکروفن واقعی رخ می دهد، در اینجا فراهم می شود و با این فناوری فرد می تواند از موهبت میکروفن جهت دار حتی در ریزترین سمعک موجود دنیا بهره مند شود.
 این نوع میکروفن ها قادر هستند به صورت خودکار، صداها را از جهات خاصی که مد نظر متخصص ادیولوژیست و یا کاربر سمعک است دریافت و شکار کنند و به صداهای مزاحم دیگری که از زوایای دیگری می آیند حساس نباشند و یا حساسیت کمتری داشته باشند. فضای درونی این سمعک ها آنقدر زیاد نیست که بتوان از بلندگو (رسیور) نسبتا بزرگ تری استفاده کرد ولی به مدد پیشرفت هایی که در صنعت بلندگوی سمعک رخ داده است، بلندگوهای ظریفی با قدرت بسیار بالا وجود دارد که می توان در این نوع سمعک ها از آن ها استفاده کرد تا صداها بیشتر و قوی تر برای کاربر تقویت شوند.

این نوع سمعک ها نیز جزو سمعک های نسبتا قوی داخل گوشی به حساب می آیند. اندازه ی ظریف این نوع سمعک باعث می شود تا سمعک درون گوش پنهان تر و نامعلوم تر قرار گیرد. اندازه ی ظریف و کوچک این سمعک ها باعث می شود تا کاربرانی که انگشتان دست آن ها توانایی کار با سمعک های ظریف را ندارند، نتوانند به راحتی با این سمعک ها کار کنند چون اندازه ی این نوع سمعک و قطعات آن کوچک و ظریف است. همچنین از آنجا که این سمعک ها فقط مجرای گوش را پر می کنند، جایگذاری آنها درون گوش از سوی کاربران بسیار راحت تر و آسان تر از سمعک های فول شل، هاف شل، ITC و حتی راحت تر از سمعک های MC است.

 برای آن دسته از کاربرانی که در جایگذاری سمعک فول شل، هاف شل، ITC و حتی سمعک های MC درون گوش خود به مشکل می خورند، توصیه می شود از این نوع سمعک استفاده کنند تا آن را به راحتی و به آسانی درون گوش خود گذاشته و یا از گوش خود دربیاورند. دستگیره ی ظریفی به این سمعک ها وصل شده است که کاربر به کمک آن می تواند سمعک را درون گوش خود گذاشته یا با گرفتن آن، سمعک را از گوش بیرون آورد.
این سمعک ها خیلی ظریف و کوچک هستند و جایگذاری این نوع سمعک ها درون گوش و برداشتن آن ها از گوش کار بسیار راحت و آسانی است. این موارد جزو مهمترین ویژگی ها و مزایای سمعک های CIC است. این سمعک ها وقتی درون گوش به طور کامل قرار می گیرند، اصلا قابل دید نبوده و کاملا از دید دیگران پنهان و مخفی می مانند. 

سمعک داخل گوشی IIC

IIC: Invisible In Canal

سمعک داخل گوشی IIC . همچنان که در شکل می بینید، سمعک IIC فقط بخش داخلی مجرای گوش را پر می کند و نه تنها حفره ی لاله ی گوش خالی می ماند، بلکه قسمت بیرونی مجرای گوش نیز خالی می میاند. این نوع سمعک ظریف ترین و ریزترین سمعک دنیا است و فیس تیره ی آن باعث می شود که وقتی درون گوش قرار گیرد، از دید دیگران کاملا نامریی، پنهان و مخفی بماند.

این سمعک کاملا درون مجرای گوش قرار می گیرد و حفره ی لاله ی گوش را به هیچ عنوان پر نمی کند و چون در قسمت داخلی تر مجرا قرار می گیرد، به عبارت دیگر، کاملا در وسط مجرای گوش قرار می گیرد، کاملا از دیدها پنهان است. این سمعک در مقایسه با سمعک ITE (فول شل یا هاف شل) سمعک ITC و سمعک MC، اصلا حفره ی لاله ی گوش را پر نمی کند و کل حفره ی لاله ی گوش خالی می ماند و چون فقط قسمت داخلی مجرای گوش را پر می کند، به همین خاطر به این نوع سمعک، سمعک کاملا نامریی در مجرای گوش گفته می شود. چون نه تنها مثل سمعک CIC فقط درون مجرای گوش را پر می کند، بلکه اندازه اش از سمعک CIC نیز کوچک تر و ظریف تر است.
 برعکس سمعک های ITE، ITC، MC و CIC، این سمعک چون فقط بخش داخلی درون مجرای گوش را پر می کند، فضای بسیار اندکی را برای قطعات سمعک دارد.
در این سمعک نمی توان از باتری بزرگتر استفاده کرد. برای باتری باید از سایز کوچک تر (سایز 10) استفاده کرد که در مقایسه با باتری های متوسط و بزرگتر، طول عمر کمتری را دارد. همچنین امکان تعبیه ی ولوم بر روی این گونه سمعک ها برای تنظیم صدا وجود ندارد.

البته به مدد پیشرفت هایی که در دنیای ارتباطات بی سیمی سمعک رخ داده است، امکان تنظیم ولوم صدای سمعک به صورت بی سیمی به کمک ریموت کنترل مخصوص یا آپ مخصوصی که بر روی گوشی هوشمند همراه (آندروید یا IOS) نصب می گردد، وجود دارد. بر روی این سمعک ها به علت محدودیت فضای فیزیکی نمی توان دو تا میکروفن گذاشت تا صداها را از زوایای خاصی بهتر بگیرد. به این نوع میکروفن ها، میکروفن های جهت دار گفته می شود و امکان استفاده از میکروفن های جهت دار در سمعک های IIC وجود ندارد چون فقط یک میکروفن می توان در این سمعک ها قرار داد.

 البته به کمک فناوری بی رقیب زیمنس که از طریق ارتباط بی سیمی بین دو سمعک راست و چپ پدید آمده است، میکروفن یک سمت به صورت مجازی و به کمک پردازش های سریع دیجیتالی بین دو سمعک در کنار میکروفن واقعی هر سمعک ایجاد می گردد، به گونه ای که انگار هر سمعکی دو تا میکروفن دارد: یک میکروفن که میکروفن واقعی سمعک است که بر روی آن قرار دارد و یک میکروفن که به صورت مجازی و با خواندن اطلاعات مربوط به میکروفن گوش مقابل است ایجاد می گردد که در این حالت، دو میکروفن پدید می آید و همان حالت جهت داری که با دو تا میکروفن واقعی رخ می دهد، در اینجا فراهم می شود و با این فناوری فرد می تواند از موهبت میکروفن جهت دار حتی در ریزترین سمعک موجود دنیا بهره مند شود.

 این نوع میکروفن ها قادر هستند به صورت خودکار، صداها را از جهات خاصی که مد نظر متخصص ادیولوژیست و یا کاربر سمعک است دریافت و شکار کنند و به صداهای مزاحم دیگری که از زوایای دیگری می آیند حساس نباشند و یا حساسیت کمتری داشته باشند.
فضای درونی این سمعک ها آنقدر زیاد نیست که بتوان از بلندگو (رسیور) نسبتا بزرگ تری استفاده کرد ولی به مدد پیشرفت های که در صنعت بلندگوی سمعک رخ داده است، بلندگوهایی ظریفی با قدرت بسیار بالا وجود دارد که می توان در این نوع سمعک ها از آن ها استفاده کرد تا صداها بیشتر و قوی تر برای کاربر تقویت شوند.
 این نوع سمعک ها نیز جزو سمعک های نسبتا قوی داخل گوشی به حساب می آیند. اندازه ی ظریف این نوع سمعک باعث می شود تا سمعک درون گوش پنهان تر و نامعلوم تر قرار گیرد.  این سمعک ها درون گوش کاملا نارمیی و پنهان هستند. اندازه ی ظریف و کوچک این سمعک ها باعث می شود تا کاربرانی که انگشتان دست آن ها توانایی کار با سمعک های ظریف را ندارند، نتوانند به راحتی با این سمعک ها کار کنند چون اندازه ی این نوع سمعک و قطعات آن کوچک و ظریف است. همچنین از آنجا که این سمعک ها فقط مجرای گوش را پر می کنند، جایگذاری آنها درون گوش از سوی کاربران بسیار راحت تر و آسان تر از سمعک های فول شل، هاف شل، ITC، MC و حتی راحت تر از سمعک های CIC است.

 برای آن دسته از کاربرانی که در جایگذاری سمعک فول شل، هاف شل، ITC و حتی سمعک های MC درون گوش خود به مشکل می خورند، توصیه می شود از این نوع سمعک استفاده کنند تا آن را به راحتی و به آسانی درون گوش خود گذاشته و یا از گوش خود دربیاورند. دستگیره ی ظریفی به این سمعک ها وصل شده است که کاربر به کمک آن می تواند سمعک را درون گوش خود گذاشته یا با گرفتن آن، سمعک را از گوش بیرون آورد.
این سمعک ها خیلی ظریف و کوچک هستند و جایگذاری این نوع سمعک ها درون گوش و برداشتن آن ها از گوش کار بسیار راحت و آسانی است.
این موارد جزو مهمترین ویژگی ها و مزایای سمعک های IIC است. این سمعک ها وقتی درون گوش به طور کامل قرار می گیرند، اصلا قابل دید نبوده و کاملا از دید دیگران پنهان و مخفی می مانند، مخصوصا از فیس تیره رنگی که برای قطعه ی بیرونی سمعک استفاده شده است تا سمعک در تاریکی و سایه ی درون مجرای گوش قرار بگیرد و بدین وسیله کاملا نامریی و پنهان باشد. سمعک IIC یک سمعک کاملا نامریی است.

جمع بندی

شاید این طور به نظر برسد از آنجا که فضای فیزیکی زیادی در سمعک های ITE، ITC و MC وجود دارد، از باتری بزرگ تر استفاده می شود و همچنین امکان تعبیه ی ولوم، دکمه های کنترلی سمعک و دیگر گزینه های تنظیمی روی سمعک وجود دارد، ممکن است کاربر با این سمعک ها از لحاظ عملکردی نهایت رضایت را داشته باشد و سمعک های CIC و IIC همچون این سمعک ها قابلیت چندانی نداشته باشند. 

اما یک مساله هم این است که سمعک های ITE، ITC و MC از لحاظ شکل ظاهری و زیبایی برای کاربر راضی کننده نیستند. نکته ی مهم این است که این سمعک ها در قدیم قابلیت های مذکور را داشتند، ولی به کمک پیشرفت های شگرفی که در دنیای سمعک از سوی شرکت زیمنس ارایه شده است، الان می توان تمامی مزایای سمعک های فوق را درون سمعک CIC و IIC داشت.
تمامی این قابلیت ها و ویژگی های خوب را می توانید یکجا و با هم درون ریزترین و نامریی ترین سمعک دنیا داشته باشید. سمعک های CIC و IIC بیشتر نظر کاربران را به خود جلب می کند. با پیشرفت فناوری الکترونیکی سمعک، اکنون سمعک های کم مصرف CIC و نیز سمعک های مدرن IIC پدید آمده اند که نه تنها شکل ظاهری کوچک تر و نامریی تری دارند، بلکه از لحاظ عملکردی نیز بسیار موفق بوده اند، به گونه ای که دیگر از سمعک های ITE، ITC و MC استفاده نمی شود. 

در حال حاضر، تمامی کنترل های تنظیمی سمعک ها را می تواند به صورت ریموت کنترل کوچک مخصوصی داشت که به صورت بی سیم به سمعک وصل می شود و کاربر می تواند تمام تنظیمات مد نظرش را با ریموت کنترل انجام دهد و یا اینکه تمامی تنظیمات و موارد مورد نظرش را با اپلیکیشنی که روی گوشی هوشمند موبایل او نصب می شود و به صورت بی سیم به سمعکش وصل می شود، انجام دهد.
سمعک های CIC و IIC قابلیت اتصال بلوتوثی به موبایل، رایانه، تلویزیون و دیگر وسایل صوتی را دارند و حتی قدرت تقویتی آن ها در حد سمعک های ITE، ITC و MC است. سمعک CIC و IIC سمعک های قرن حاضر هستند و در عین نامریی و ظریف بودن، قدرت و قابلیت های بی شماری دارند. این سمعک ها را می توان در یک جمله خلاصه کرد: آنچه همه خوبان دارند، این سمعک ها همه را یک جا با هم دارند.

× با ما در ارتباط باشید